Bagno : Wytworzono embrionalne komórki macierzyste  12  Głosuj   3         +   +   dodajdo
Wyłowione  X