Bagno : Efekt stymulatora DBS na pacjanta z Parkinsonem  11  Głosuj   2         +   +   dodajdo
Wyłowione  X